Ortodontik Tedavi İçin Diş Çekimi Yapılır Mı?

Diş teli taktırmak isteyenlerin aklına takılan en önemli soru: “Ortodontik tedavi için diş çekimi yapılır mı?” sorusudur. Gerek gördüğünde her ortodontistin yaptığı diş çekiminin elbette belli sınırları vardır. Bu sınırlar hastanın sahip olduğu diş ve çene problemleri çerçevesinde belirlenir. Doğru planlandığında ortodontik tedavide diş çekimi, zaman ve ağız içi yer kazanma açısından önemlidir.

Ortodonti diş çekimi sayesinde komşu dişlerin hareketini engellemek ve istenildiği gibi yönlendirmek mümkündür. Diş çekimi yapıldıktan sonra da uygun ortodontik tedavi yapılarak dişlerin pozisyonları değiştirilir.

Ortodontik Tedavide Diş Çekiminin Zararı Var Mı?

Ortodontik tedavi için diş çekilir mi endişesi yaşayanların ve bu durumun zararlı olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak uzman ortodontisler tarafından doğru hastalarda yapılan diş çekimlerinin herhangi bir zararı olmadığını bilmek gerekiyor. Aksine ortodontik tedavi süresini, masraflarını ve zaman kaybını azaltan diş çekimlerinin yapılması avantajlı oluyor.

Ortodonti diş çekimi, süt dişlerinin ya da yirmilik dişlerin çekilmesi ile yapılıyor. Sürekli dişlerin istenildiği gibi yönlendirilmesini sağlayan diş çekimi, dişlerin pozisyonunu düzeltmeyi kolaylaştırıyor. Süt dişleri dışında daimi dişlerde çekim yapıldığında ise çene darlığının giderilmesi söz konusu oluyor.

Ortodontik Tedavide Neden Diş Çekim Çekimi Yapılır?

Dünya genelinde ortodontik tedavilerde %30 – 40 oranlarında diş çekimi yapılmaktadır. Elbette ilk olarak çekimsiz tedavi yöntemleri denenmektedir ancak ihtiyaç halinde ortodontik tedavide diş çekimi yapılması normaldir.

Ortodontik tedavide diş çekimi yapılmasını gerektirecek nedenler şunlardır:

  • Çene darlığının giderilmek istenmesi
  • Diş kavsi üzerinde yer kazanma amacı
  • Dişlerin dizilişlerindeki bozukluğun düzeltilmek istenmesi
  • İskeletsel yapının normal standartlara getirilmek istenmesi.

Yukarıdaki amaçlarla yapılacak olan diş çekimine; hastanın dişlerindeki çapraşıklık miktarı, kemik yaşı ve çene anormalileri etki edecektir. Yapılan analizler ve röntgen çekimleri sonucunda diş hekimi, gerekli gördüğü taktirde belirlenen dişler çekilebilir.

Diş Çekimi Sonrasında Diş Aralarında Boşluk Kalır Mı?

Ortodontik tedavide diş çekimi yapılmadan önce merak edilen konulardan biri de dişlerin arasında boşluk kalıp kalmayacağıdır. Üst üste binen ya da çene yapısını bozan dişlerde çekim işleminin yapılmasının esas nedeni tedaviden önceki diş boşluklarının ve kötü görünümlerin önüne geçmektir. Dolayısıyla tedavi sonrasında dişlerin arasında kesinlikle boşluk kalmamaktadır. Diş teli ve plaklarının görevi; var olan dişlerin arasındaki boşlukları diğer dişlerin yerleşimiyle birlikte tamamlamaktır.

Sürekli Dişlerde Neden Çekim Yapılır?

Yetişkinler için yapılan diş teli tedavilerinden önce 20 yaş dişleri ya da gömük kalmış dişler ile çenede aşırı darlığa neden olan dişlerin çekilmesi gerekebilir. Dişlerin kalıcı yerlerine doğru hareket ettirilmeleri için çekilmeleri gerekecektir. Ayrıca kökleri hastalık yaratan, diğer dişleri de etkileyen dişlerin çekilmesi zorunludur.

Çocuklarda Seri Diş Çekimi Neden Yapılır?

Ortodontik tedavi için diş çekimi yapılır mı?” sorusu özellikle anne ve babalardan gelmektedir. Koruyucu amaçlı yapılan bu çekimler, karışık dişlenme döneminde yer darlığı gösteren ve ileride çekimli bir ortodontik tedavi göreceği belirlenen çocuklar için uygulanabilir. Ayrıca çocukların ağızlarındaki mevcut diş yapısı bozukluğunun azaltılması ve ileride yapılacak çocuk ortodontisi uygulamaların kolaylaşması için yapılabilir.

Çocuklarda seri diş çekimi yapılırken; diş çekiminin simetrik olmasına, alt ve üst dişlerin çekiminin birlikte yapılmasına, çekim yapılan yerlerin boşluklarının tamamen kapatılmasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde diş boşlukları kontrolsüz şekilde kapanabilir ve çapraşıklıklar tekrar edebilir.

Ortodontik tedavide diş çekimi yapılmasının amacı hekime ve hastaya vakit kazandırmak, daha az ağrılı tedavi süreci oluşturmak, karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmektir. Yalnız ortodonti diş çekimi uygulamalarının sadece ortodontistler tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Yorum Yap